Добре дошли в ДГ "Славейче"

Детската ни градина е мястото, където детето Ви ще се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Тя е средище за хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Повече

Последни проекти

Проект “Млади ромски педагози"
Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.
Повече
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене.
Повече
Проект "Заедно"
Основна цел: Повишаване качеството на образованието в детските градини и подготвителни групи, образователна интеграция и овладяване на българския език в ранна детска възраст.
Повече